In het kader van de aanslagen deze ochtend te Zaventem en Brussel werd het terreurniveau in het hele land opgetrokken tot niveau 4. Dit wil zeggen dat de terreurdreiging zeer ernstig en nakend is. Dit is het hoogst mogelijke dreigingsniveau. De lokale politie van de PZ Zennevallei is uiteraard ook in staat van verhoogde paraatheid.

Er werd vanmiddag overleg gepleegd in Politiepost Brabantpoort, met onze burgemeesters, secretarissen, een afvaardiging van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West en de lokale politie Zennevallei. Vanuit dit multidisciplinaire coördinatieoverleg worden volgende richtlijnen gegeven en afspraken gemaakt:

–          Wij vragen aan alle scholen en kinderdagverblijven op het grondgebied van de politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) om de naschoolse kinderopvang indien nodig te verlengen tot 20u, om ervoor te zorgen dat kinderen van ouders die vertraging hebben opgelopen door de afwezigheid van openbaar vervoer, toch opgevangen worden.

 

–          Indien er om 20u nog kinderen aanwezig zijn, kunnen de betrokken instanties contact opnemen met het nummer 02/363 93 00. Op dat moment zullen we samen voorzien in crisisopvang.

 

–          De multidisciplinaire coördinatiecel meldt verder op basis van de beschikbare informatie dat geplande activiteiten vanavond op het grondgebied, gewoon kunnen doorgaan. Ouderavonden die gepland staan, kunnen gewoon plaatsvinden. Deze activiteiten kunnen gemeld worden bij de lokale politie. Er wordt dan voorzien in verhoogd toezicht. Er kan contact opgenomen worden via 02/363 93 00.

 

–          De openbare instellingen zullen hun normale openingsuren behouden. De zwembaden, bibliotheken en dergelijke kunnen open blijven zoals gepland. Ook hier zal de lokale politie verhoogd toezicht houden.

 

–          Verhoogd toezicht is er eveneens aan het ziekenhuis te Halle.

 

–          De Brandweerzone Vlaams-Brabant-West laat weten dat er voldoende manschappen beschikbaar blijven voor de reguliere werking , ondanks een grote inzet in het rampgebied.

Voor de lokale politie worden al onze operationele mensen maximaal op het terrein gebracht. Het onthaal in onze politieposten blijft open volgens de gewone openingsuren, maar niet dringende klachten en kantschriften worden momenteel niet behandeld ingevolge andere prioriteiten