Beste ouders,

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en Vlaanderen, willen wij als school duidelijk communiceren.

Wij doen er alles aan om de veiligheid van iedereen te garanderen en willen duidelijk stellen dat er geen acuut gevaar is. Het  gaat hier enkel om voorzorgsmaatregelen!

In samenwerking met politiekorps Zennevallei en het  gemeentebestuur  van Beersel volgen wij de situatie nauwlettend en gebruiken verschillende kanalen om te communiceren; gimme, site van de school / gemeente, brief…

In opdracht van onderwijsminister Hilde Crevits moeten we waakzaam zijn en hebben wij dan ook volgende maatregelen getroffen:

  • De leerlingen en leerkrachten blijven ’s middags op school.
  • Tijdens de lesuren blijven de schoolpoorten gesloten. Kinderen worden enkel gebracht en afgehaald of worden begeleid  met de rij op het afgesproken tijdstip (zoals op een gewone schooldag).
  • Op het schoolterrein worden enkel mensen toegelaten die er effectief moeten zijn( of mits toelating directie) en wij zijn alert voor personen die er niet thuishoren.
  • De in- en uitgangen worden door directie, leerkrachten en lokale politie (ook discreet)  onder toezicht gehouden.
  • Het gemeentebestuur heeft de toelating gegeven voor het laten doorgaan van de zwemlessen (vervoer aangesteld door de gemeente).
  • Alle andere uitstappen worden geannuleerd  of uitgesteld naar een latere datum.

Ongeruste ouders kunnen steeds terecht met hun vragen bij de directie, het secretariaat (02 359 15 85) of het CLB.

Ook kinderen zijn ongerust als ze de media horen over aanslagen en geweld.

Hiervoor verwijs ik naar tips voor ouders (http://www.klasse.be/32165) of www.klasse.be

Ook in de klas  zal de leerkracht de ruimte bieden voor een klasgesprek op maat van uw kind(eren). Een moment waar kinderen hun gevoelens kunnen uiten, vragen stellen, tekening maken, erover praten of gewoon zwijgen…

 

Vriendelijke groeten,

Het schoolteam