Deze week is het “DE WEEK VAN DE MOBILITEIT”. Als school mogen wij een dergelijke gebeurtenis natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Vorige jaren ondernamen we heel wat acties om de schoolomgeving VEILIGER te maken!

Dit schooljaar zorgen we eveneens voor sensibiliseringsacties :

– Vermits het de voorbije dagen heel druk was aan de schoolpoort en de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt, vragen wij aan de ouders om hun wagen in de BEEMD/GUIDO GEZELLESTRAAT of verder van de school te parkeren.

– Op woensdag 18.09.13 organiseren wij een ludieke actie! De ruimte tussen de kleuterschool en lagere school wordt van 10u. tot 11u. VERKEERSVRIJ
gemaakt!

  Op de straat zingen de kinderen een verkeerslied, maken ze krijttekeningen i.v.m. het verkeer of schrijven slogans.

– Tijdens de” STRAPDAG” op vrijdag 20.09.13 staan er vanaf 7.55 CONTROLEPOSTEN ter hoogte van BEEMD/VAUCAMPSLAAN; hoek GUIDO
GEZELLESTRAAT/VAUCAMPSLAAN en BRUG. Leerlingen krijgen een stempel wanneer ze STAPPEND of TRAPPEND naar school komen. Aan de schoolpoort
worden ze met een leuke verrassing beloond.

Voor de auto’s wordt het op de VAUCAMPSLAAN vanaf de BEEMD en hoek GUIDO GEZELLESTRAAT/VAUCAMPSLAAN “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

We hopen op de bereidwilligheid van de autobestuurders om onze schoolomgeving VEILIGER te maken.

 

Het leerkrachtenteam