Van al wie 1 euro over had voor het goede doel, krijtten de leerlingen vorige week de naam op de speelplaats van de lagere school.

Om de betrokkenheid van onze welgestelde schoolkinderen bij het lot van hun minder gefortuneerde collegaatjes in derdewereldlanden te verhogen,  kwam er begin februari een ‘superkrijter’ van Mobile School naar Huizingen. Hij gaf er aan de vijfde- en zesdejaars spektakelgewijs les over straatkinderen, de trucjes die hen dagelijks helpen te overleven én de mobiele schooltjes die hen hoop bieden op een betere toekomst.

Onder de indruk van dit verhaal en meer dan overtuigd van het nut van de mobiele schooltjes, ging de leerlingen na de les enthousiast op zoek naar sponsors. Eén euro kostte het om je naam op de speelplaats te laten krijten. Veel gulle gevers hadden hier zelfs meer centen voor over. Resultaat: de actie leverde niet alleen een bijzonder kleurrijk krijttapijt op, maar ook en vooral de mooie som van 1144,85 euro.