Gisteren vond in het gemeentehuis in Alsemberg de installatievergadering plaats van de nieuwe kindergemeenteraad.

Met de ‘grote’ burgemeester en schepenen als getuigen legden de verkozenen hun eed af als kindergemeenteraadslid. Vervolgens kozen de nieuwe kindergemeenteraadsleden per school één kinderschepen. Uit alle kinderschepenen kozen ze ten slotte ook de nieuwe kinderburgemeester.
Voor onze school zetelen dit jaar Rune Marcelis , Sien Van Belle en Candisse Okenge in de kindergemeenteraad. Sien bewees bovendien alle ingrediënten op zak te hebben om voor een jaar kinderburgemeester van Beersel te worden. Zij nam trots haar burgemeesterssjerp in ontvangst en zal samen met Rune en Candisse haar beste beentje voorzetten voor de kinderen van Beersel.