Enkele weken geleden hielden we verkiezingen in onze school. Er waren 5 kinderen die hun kandidatuur indienden.

Alexandre Puttemans, Stan De Backer en Milly Robinson werden door hun medeleerlingen verkozen.
Donderdag werd de nieuwe kindergemeenteraad in het  gemeentehuis geïnstalleerd.

De kindergemeenteraadsleden kozen per school ook een kinderschepen.

De kinderen kregen de kans om zichzelf voor te stellen en te vertellen waarom zij kinderschepen wilden worden.
Stan De Backer haalde het nipt van zijn twee tegenkandidaten. Proficiat aan iedereen!


Er zit heel wat potentieel in deze jonge mensen! 

Burgemeester Vandaele en Schepen Vander Meylen waren heel tevreden.

De opvolging is verzekerd!