Onder de rubriek “Inschrijvingen” werd de procedure voor 2012-2013 toegevoegd.