Tijdens de laatste Halloween-brunch mochten de ouders een keuze uitbrengen op verschillende projecten die door de school werden voorgesteld aan de ingang van de tent. Twee keuzes schoten er met kop en schouder bovenuit: het project Levende Muziek en het project van de Speelplaatsverfraaiing. We zullen jullie via de site op de hoogte houden van de verdere uitwerking van die projecten.  In de enquête die werd gehouden bleken de ouders volgende thema’s het belangrijkste te vinden:  Verkeersveiligheid, Mobiliteit, Cultuur en Gezondheid. De Halloweenbrunch, het Lentefeest en de Vervoerssponsoring werden verkozen tot meest geapprecieerde initiatieven van de ouderraad.

De ouderraad (20-03-2012)