Beste ouders,

Dat het bij het begin en einde van een schooldag steeds drukker wordt in de buurt van onze school zal niemand ontkennen. het groeiend aantal leerlingen is daar niet vreemd aan… De wegeninfrastructuur laat niet toe dat ook steeds meer ouders op quasi hetzelfde tijdstip hun kind(eren) komen brengen of afhalen én daarbij nog eens zo kort mogelijk bij de school  parkeren.

Na de paasvakantie (vanaf 22 april) willen we één of meer proefopstellingen uittesten. Uw kind heeft hierover reeds een brief voor de paasvakantie meegekregen.

Samen met de resultaten uit het verkeersonderzoek van de politie en de dienst mobiliteit kunnen uit deze bevindingen definitieve oplossingen groeien.

Wij zijn een MOS-school en willen meehelpen om de uitstoot van fijn stof in de buurt van de school te verminderen en het stappen en trappen te promoten.

Wij hopen op jullie medewerking en indien jullie suggesties, tips of opmerkingen hebben, laat het ons weten!