Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen, … . De scholen zetten ook allerlei ludieke en educatieve acties op touw.

Op weg naar structurele veranderingen…

Uiteraard moeten die kleine inspanningen de aanzet vormen om op school en in het dagelijkse leven structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het verhoogde broeikaseffect en de daaraan gekoppelde verandering van het klimaat. Dikketruiendag is ingebed in de werking van MOS. De MOS-begeleiders ondersteunen de onderwijsinstellingen om aan milieuzorg te werken met onder andere educatief materiaal.

Meer info vinden jullie op de site van de Vlaams Milieuadministratie. Klik hier!