Schooljaar 2016-2017

 

 

Directie
Greta Debremaeker

Kleuterschool

Klas        K1(onthaal)        Annick Eydiers
Klas        K1(onthaal)        Bieke Van Onsem
Klas        K1                          Nancy Van Roy
Klas        K1                          Liesbet Sterckx
Klas        K2                          Elke Sermon
Klas        K2                          Katrien Carlier
Klas        K3                          Thalia Snoeck  tvv Kirsten Callebaut
Klas        K3                          Kimberley Vantournhout/Shari Debremaeker

Kinderverzorgster             Griet Desmecht
L.O.                                       Annelies Oscé/Britt Stiens
Zoco                                      Veerle Verhoeven

SES                                        Elke Eker

 

Lagere school

Klas        1                             Joyce Claes
Klas        1                             Cindy Petroons
Klas        2                             Marleen Suenens

Klas        2                             Marjolein Demont
Klas        3                             Magali Vanden Borre
Klas        3                             Kevin Van Roy
Klas        4                             Sarah Temmerman
Klas        4                             Caroline Blommaert
Klas        5                             Amanda Verherstraeten
Klas        5                             Iris Motté
Klas        6                             Sara Arnoes  tvv Nele Christiaens
Klas        6                             Brenda Buyse  tvv Eline Dewaer
SES/OND                            Alex Verbesselt/Leen Gremmelprez/Leticia Magnus

MUVO                 Céline Coisne
 

RKG                                      Melanie Voets

PRG                                      Mieke De Graeve
NCZ                                      Erne Mertens/Anne Tilmont
ISL                                        Soufyane Rarhibi
L.O.                                      Wim Doudelet

Zwemmen                          Wim Doudelet/ Annelies Oscé
ICT                                       Dieter Dehaspe
Zoco                                     Chris Cornelis


ADM		  Marie-Rose Genicot
 		  Debbie Debremaeker 
          Ann Vrijdag 
          Carla Vanschoelant

 

Afkortingen

RKG rooms-katholieke godsdienst
ZOCO zorgcoördinator
PRG protestantse godsdienst
NCZ niet confessionele zedenleer
ADM administratie
SES sociaal-economische status